button layar2

Op een na (D44 bij Westenesch), zijn alle hunebedden in het bezit van de overheid. Een deel is van de Provincie Drenthe en wordt beheerd door Stichting het Drentse Landschap, een ander deel is rijkseigendom en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De overkoepelende zorg voor Nederlands oudste monumenten is in handen van de Hunebedden Beheergroep, waarin de beide terreinbeheerders, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Hunebedcentrum en de provinciaal archeoloog van Drenthe vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijk dragen zij de zorg voor een goede omgang met deze monumenten, van informatievoorziening tot vandalismebestrijding. 

Omdat de meeste hunebedterreinen rijksmonumenten zijn, kunnen er op basis van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 geen ingrepen verricht worden zonder toestemming van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Amersfoort) is verantwoordelijk voor het in naam van de minister uitvoeren van de monumentenwet.