button layar2

De hunebedden zijn gebouwd door de eerste echte boerengemeenschappen in Noord-Nederland. Het gaat om boeren die door de archeologen met de naam Trechterbekercultuur worden aangeduid. Deze cultuur heeft hier lang bestaan, van 3400 – 2850 voor Chr., dus meer dan 500 jaar. De Trechterbekercultuur was over een veel groter gebied verspreid, dat tot ver in Scandinavië en Polen reikte. Hierbinnen worden, op grond van de materiële cultuur, verschillende grote groepen onderscheiden. De Noord-Nederlandse boeren maakten deel uit van de Westgroep. De naam Trechterbekercultuur is overigens bedacht door archeologen, die daarvoor een karakteristieke potvorm kozen die over het hele gebied voorkwam, een beker met een trechtervormige hals. Hoe deze vroege boeren zichzelf noemden, weten we niet (en zullen we ook nooit weten), want het waren schriftloze samenlevingen. De kans dat ze zichzelf naar een potvorm hebben genoemd is niet heel groot. Maar ja, archeologen moeten het nu eenmaal doen met materiële overblijfselen. 

De Noord-Nederlandse boeren bouwden hun stenen graven tussen 3400 en 3100 v.Chr. Daarna werden er geen nieuwe hunebedden meer gebouwd. De grafkelders werden echter wel gedurende de hele periode van de Trechterbekercultuur gebruikt voor bijzettingen. Tijdens de laatste fasen werden de doden gecremeerd. Waarom deze vorm van dodenbehandeling opeens opkwam, weten de archeologen niet. Het kan te maken hebben met een verandering in hun opvattingen over het hiernamaals.