button layar2

Hunebedden zijn te vinden in Drenthe en - in mindere mate - in Groningen. Er zijn nog 54 hunebedden over, waarvan 52 in Drenthe en 2 in Groningen. Van de Groningse hunebedden staat er nog één op zijn oorspronkelijke plaats, het andere is overgebracht naar Muzeeaquarium in Delfzijl. 

Alle hunebedden zijn genummerd, voorafgegaan door een Letter die de provincie aanduidt. G1 ligt dus in Groningen, D1 in Drenthe. De meeste Drentse hunebedden liggen op de Hondsrug, de rug die het Drents plateau begrenst en waarachter zich het Hunzedal en het veenkoloniale gebied uitstrekken.
Lang niet alle hunebedden die ooit in Noord-Nederland gebouwd zijn, zijn bewaard gebleven. Van diverse plekken is bekend dat er ooit een hunebed heeft gestaan maar daarvan is niets meer te zien. Het grafmonument is afgebroken om de stenen elders te kunnen hergebruiken. De meeste zijn voor 1734 gesneuveld, want toen vaardigde het bestuur van Drenthe een resolutie uit die het vernielen van hunebedden verbood. Die resolutie hoort tot een van de oudste monumentenwetten. In het archeologisch reservaat De Strubben-Kniphorstbosch zijn nabij hunebed D8 de plekken van twee verdwenen hunebedden aangegeven met een laag heuveltje. Op andere plaatsen is de oorspronkelijke standplaats van een verdwenen hunebed niet aangegeven.