button layar2

Een mooi, groot en compleet hunebed, hier aan de rand van Diever. Aan de andere kant van het dorp heeft ooit nóg een hunebed gestaan. Daar is nu alleen nog een heuveltje van over, waar heel veel scherven in zijn gevonden uit de hunebeddentijd. Dat heet dan ook 'het Pottiesbargien' - het Potjesbergje.

D52 Diever 26 01 12 (2b)D52 Diever Hunebed 09 09 09 (100)

Trechterbekeraardewerk uit het hunebed D52 te Diever

In ARC-rapport 2007-20 worden door A. Ufkes een veertigtal scherven beschreven die uit een particuliere collectie stammen. Ze geven een eerste indruk van de gebruiksduur van hunebed D52. Het blijkt dat de horizonten 2 t/m 6 vertegenwoordigd zijn, waarbij het zwaartepunt op de horizonten 4 en 5 ligt, met andere woorden de periode tussen 3200 en 2950 v.Chr. Ga naar het artikel.