button layar2

Anscher, T.J. ten, 1988: Een inventarisatie van de documentatie betreffende de Nederlandse hunebedden, Amsterdam (RAAP-rapport, 16).

Arentzen, W., 2006: Janssiana II. L.J.F. Janssen en de Hunen, Utrecht.

Bakker, J.A., 1979: The TRB West Group, Studies in the Chronology and Geography of the Makers of Hunebeds and Tiefstich Pottery, Amsterdam.

Bakker, J.A. en H.T. Waterbolk 1980: De Nederlandse hunebedden. Rapport uitgebracht op verzoek van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van het Provinciaal Bestuur van Drenthe, Amsterdam/Groningen.

Bakker, J.A., 1988: A list of the extant and formerly present hunebedden in the Netherlands, Paleohistoria 30, 63–72.

Bakker, J.A., 1992: The Dutch Hunebedden,Megalithic tombes of the Funnel Beaker Culture, Ann Arbor.

Bakker, J.A., 2004: Kanttekeningen bij mijn publicaties en enige andere zaken, Baarn.

Bakker, J.A., 2009: The TRB West Group, Studies in the Chronology and Geography of the Makers of Hunebeds and Tiefstich Pottery, Leiden.

Bakker, J.A., 2009: Megalith Research in the Netherlands, 1547-1911,From 'Giant's Beds' and 'Pillars of Hercules' to accurate investigations, Leiden.

Bom, F., 1978: Eerste Nederlandse Hunebedgids, Deventer.

Brindley, A.L., 1988: The typochronology of TRB West Group pottery, Palaeohistoria 28, 93-132.

Giffen, A.E. van, 1925-1927: De Hunebedden in Nederland, Utrecht.

Ginkel, E.J., van, 1994, De hunebedden. Gids en geschiedenis van Nederlands oudste monumenten, Assen.

Ginkel, E.J., van, S. Jager en W.A.B. van der Sanden 2005: Hunebedden, monumenten van een Steentijdcultuur, Abcoude.

Huiskes, B., 1990: Steen-namen en hunebedden, raakvlak van naamkunde en prehistorie, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten, 10).

Janssen, L.J.F., 1848: Drenthsche oudheden, Utrecht.

Klok, R.H.J., 1979: Hunebedden in Nederland, zorgen voor morgen, Haarlem.

Klok, R.H.J., 1999: De Werkgroep Hunebedden, een bestuurlijk-archeologische benadering, Nieuwe Drentse Volksalmanak 116, 126–161.

Klompmaker, H. ,Y. Arentzen en H. Nijkeuter 2003: Hunebedden in de Nederlandse Literatuur, Een literair reisboek, Meppel.

Lier, J., van,1760: Oudheidkundige brieven, bevattende eene verhandeling over de manier van Begraven, en over de Lykbusschen, Wapenen, Veld- en Eertekens, der oude Germanen, en in het byzonder de beschrijving van eenen alouden Steenen Grafkelder, met daarin de gevondene Lykbusschen, Donderkeilen en Donderbylen, enz. By het Boerschap Eext, in het Landschap Drenthe, etc., Den Haag.

Oldenhuis Gratama, L., 1868: Open Brief aan het Collegie van Gedeputeerde Staten van Drenthe, over de zorg voor en het onderhoud der hunnebedden, naar aanleiding der beraadslagingen over dat onderwerp in de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van November 1867, Assen.

Oldenhuis Gratama, L., 1886: De Hunnebedden in Drenthe en aanverwante onderwerpen, Assen.