button layar2

Uit de atlas "De Hunebedden in Nederland", Van Giffen 1925

Copyright Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie