button layar2

nummer D43
naam Schimmeres
eigennaam -
gemeente Emmen
eigenaar / beheerder Rijk / Staatsbosbeheer
lengte / breedte 40, 3m / 6,8 m (steenkrans), 4,6 m / 3,0 m (n-graf), 8,1 m / 2,9 m (z-graf)
zijstenen / dekstenen 6 / 3 (n-graf), 10 / 5 (z-graf)
oorspronkelijk aantal zijstenen / dekstenen 6 / 3 (n-graf), 10 / 5 (z-graf)
ingangspartij het n-graf heeft één paar poortzijstenen, net als het z-graf
steenkrans deze is nog geheel aanwezig en omvat beide grafkelders
oriëntatie 15º
coördinaten N 52 47.590;E 006 53.218
topografische aanduiding 256.18/535.04

Bijzonderheden: D43, het enige 'langgraf' in Nederland, staat afgebeeld op de Hottingerkaart 1788-1792). Het uitzonderlijke grafmonument is ondeskundig opgeknapt in 1869. In 1913 en 1960 vond er archeologisch onderzoek plaats, respectievelijk door J.H. Holwerda en Van Giffen. Bij het onderzoek van Van Giffen werden drie rituele kuilen, afgedekt door stenen, aangetroffen. Verder werd door hem vastgesteld dat de indrukwekkende steenkrans waarschijnlijk in twee fasen is aangelegd. Restauraties werden uitgevoerd in 1960 en 1997 (de opgemetselde keitjes in de steenkrans zijn rond heet midden van de jaren '60 aangebracht).