button layar2

nummer D21
naam Bronnerger-West (Zuid-es)
eigennaam -
gemeente Borger-Odoorn
eigenaar / beheerder Provincie /Het Drentse Landschap
lengte / breedte 7,7 m / 2,9 m
oorspronkelijk aantal zijstenen / dekstenen 8 / 3
ingangspartij oorspronkelijk werd de ingang gevormd door één paar poortzijstenen
steenkrans -
oriëntatie 38º 30´
coördinaten N 52 56.649; E 006 48.003
topografische aanduiding 249.97/551.72

Bijzonderheden: voor de eerste vermelding zie D19. Het hunebed is in 1918 door Van Giffen onderzocht. Het oudste TRB-aardewerk kan aan horizont 1 worden toegewezen. Eén van de vondsten is een potje met – volgens sommigen – een voor de TRB-Noordgroep kenmerkende versiering. In 1960-1961 werd D21, dat een paar vormt met D22, gerestaureerd.

 

nummer D22
naam Bronneger Oost (Zuid-es)
eigennaam -
gemeente Borger-Odoorn
eigenaar / beheerder Provincie / Het Drentse Landschap
lengte / breedte 4,5 m / 3 m
oorspronkelijk aantal zijstenen / dekstenen 5 / 2
ingangspartij onbekend
steenkrans -
oriëntatie 66º 30´
coördinaten N 52 56.660; E 006 48.022
topografische aanduiding 249.99/551.74

Bijzonderheden: voor de eerste vermelding zie D19. Bij Van Giffens onderzoek in 1918 werden de resten van 41 stuks aardewerk gevonden; het oudste TRB-aardewerk kan aan horizont 3 worden toegewezen. D22, het kleinste nog bestaande hunebed in Nederland, werd in 1960 gerestaureerd. Het monument vorm een paar met D21.