button layar2

nummer D16
naam Balloo (Ballooër es)
eigennaam -
gemeente Aa en Hunze
eigenaar / beheerder Provincie / Het Drentse Landschap
lengte / breedte 15,6 m / 3,9 m
oorspronkelijk aantal zijstenen / dekstenen 19 / 9
ingangspartij er is één paar poortzijstenen aanwezig
steenkrans hiervan resteren nog maar weinig stenen
oriëntatie 83º 30´
coördinaten N 53 00.020; E 006 37.121
topografische aanduiding 237.70/557.75

Bijzonderheden: de oudste vermelding is op de Franse Kaarten (1811-1813). In 1918 groef Van Giffen er een proefsleuf en in 1952 en 1954 werden restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. In 1978 zijn alle 9 dekstenen weer op hun plek gezet. In de bovenkant van één van dekstenen (nr. 6) zijn 'cupmarks' te zien, kleine ronde uithollingen; uit welke periode deze door 'kloppen met een kleine steen' ontstane putjes dateren, is niet bekend, maar ze zouden heel wel uit de Bronstijd kunnen stammen (2000-800 v.Chr.)